شعرخوانی اردوغان ب زبان فارسی درمجلس ترکیه/حرفای ی روحانی غوغاکرد؛ببردستی ب جیب مابکش بالابکش پایین!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شعرخوانی اردوغان ب زبان فارسی درمجلس ترکیه/حرفای ی روحانی غوغاکرد؛ببردستی ب جیب مابکش بالابکش پایین!
https://youtu.be/pp_ZB0Qv9oU

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments