شعرخوانی شاعری که غوغاکرد؛باباشبیه آ بدون کلاه شد،ازبس کلاه سربابا گذاشتید/حمله تندبه آیکیوی روحانی!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شعرخوانی شاعری که غوغاکرد؛باباشبیه آ بدون کلاه شد،ازبس کلاه سربابا گذاشتید/حمله تندبه آیکیوی روحانی!

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments