شعری از فریدون مشیری- می دید وطن را ، که سراپا همه درد است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

می دید وطن را ، که سراپا همه درد است
می دید که خون در رگ مردم،
افسرده و سرد است
آتشکده ها خالی خاموش
آزادی در بند
لبخند فراموش
بیگانه نشسته ست بر اورنگ
از ریشه دگرگون شده فرهنگ…

شعر از فریدون مشیری

نظرات