شوش: سخنان کارگران معترض نیشکر هفت تپه در برابر «ارسلان غمگین»، مدیرکل اداره کار خوزستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شوش: سخنان کارگران معترض نیشکر هفت تپه در برابر «ارسلان غمگین»، مدیرکل اداره کار خوزستان، که برای راضی کردن کارگران به شکستن اعتصاب آمده است ۹۸.۷.۲۸
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات