شیخ رو بگیر با عمامه‌اش آویزان کن به تیر برق؛ فغان پیرمرد گوژپشت از گرانی و فشار بر مردم

جستجو

شیخ رو بگیر با عمامه‌اش آویزان کن به تیر برق؛ فغان پیرمرد گوژپشت از گرانی و فشار بر مردم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شرایط اقتصادی و فشار جامعه روی اقشار مختلف مردم به حدی افزایش یافته است که دیگر ترسی از ‌آن چه حاکمیت بر اقشار مختلف آورده وجود ندارد.
این را می‌توان در تمام سنین و قشرهای مختلف جامعه بخوبی دید که بدون اینکه نگران باشند، هرچه را که در درونشان دارند فریاد می‌زنند.
چرا که مردم دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته که بخواهند از گفتن واقعیت‌های جامعه ابایی داشته باشند.
فشاری که هم اکنون بر مردم وارد آمده است نه تنها رو به کاهش، بلکه با افزایش گرانی و تورم، هر روز که می‌گذرد رو به گسترش است.
این واقعیت جامعه‌ای است که دیگر نه تنها در تجمعات اعتراضی صدای مردم را می‌شنویم، بلکه در کوچه و خیابان و رهگذرانی که برای امرار معاش نیز تردد می‌کنند، صدای اعتراض شنیده می‌شود.
در این فیلم کوتاه دیده می‌شود پیرمرد مسنی که به زحمت راه می‌رود، اما از وضعیت موجود به خشم آمده است و سران حکومت را نشانه گرفته است.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments