صبح پنجشنبه مریخ‌نورد «پشتکار» توسط ناسا به سیاره سرخ می‌رود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

صبح پنجشنبه مریخ‌نورد

«پشتکار» توسط ناسا

به سیاره سرخ می‌رود

نظرات