صف طولانی و ساعتها انتظار برای خرید روغن خوراکی در سرمای چند درجه زیر صفر در دورود لرستان – فیلم

جستجو

صف طولانی و ساعتها انتظار برای خرید روغن خوراکی در سرمای چند درجه زیر صفر در دورود لرستان – فیلم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نماینده صمت: علت صفهای طولانی افزایش تقاضای مردم است، این یعنی تقصیر ساعتها در سرمای زیر صفر درجه توی صف ایستادن برای یک بطری روغن را به گردن خود مردم انداختن.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments