طرج مجلس برای فشار بر صاحبان خانه‌های خالی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نمایندگان مجلس ایران با ارائه طرح مالیات بر خانه‌های خالی، می‌گویند قصد دارند با احتکار مسکن مقابله کرده و قیمت مسکن را کاهش دهند.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30761571.html

نظرات