طرح آخوندی گسترش جهل با کمک افزایش فقر

طرح آخوندی گسترش جهل با کمک افزایش فقر به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

طرح آخوندی گسترش جهل با کمک افزایش فقر

آخوندها با فقری کە بە مردم ایران تحمیل کردەاند، طرح افزایش جمعیت را بە پیش میبرند. جهل و نادانی را میتوان در فقر بسیار گسترش داد و بهمین دلیل افزایش جمعیت فقیر و محتاج اولویت سیاست اجتماعی آخوندهاست.

مطالب مرتبط