طرح اتصال دریای مرمره و دریای سیاه در ترکیه؛ مخالفان اردوغان چه می‌گویند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey/5248301.html

نظرات