طعم تلخ خوشبختی: سرنوشت پناهجویان ایرانی در اروپا

جستجو

طعم تلخ خوشبختی: سرنوشت پناهجویان ایرانی در اروپا

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پناهچویان ایرانی در مسیر به دست گرفتن سرنوشت خود چه تجربیاتی را از سر می‌گذرانند. آنها چقدر از تجربه مهاجرت خود راضی هستند و خوشبختی را در چه جستجو می‌کنند؟ بامداد اسماعیلی در مستند «طعم تلخ خوشبختی» پای صحبت پناهچویان ایران در اروپا نشسته است.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments