عبور دو مرد پرنده فرانسوی از دهانه کوه تیانمن چین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سرعت حرکت این دو ماجراجو به ۳۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید. …

نظرات