عضو جمهوریخواهان کنگره، خواستار جلوگیری از نفوذ ایران در ونزوئلا شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

عضو جمهوریخواهان کنگره، خواستار جلوگیری از نفوذ ایران در ونزوئلا شد

نظرات