علاقه تهران به بازی و چالش هسته‌ای

جستجو

علاقه تهران به بازی و چالش هسته‌ای

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی درباره چالش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31295053.html