علی جوانمردی، توصیه های هوشیاری برای مراسم چهلم جان باختگان آزادی ایران، چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

Ali Javanmardi / AVA TODAY / News About Iran
موضوعات برنامه زنده، هک شدن حساب های بانکی، مسموم کردن حاج علی تابنده قطب دراویش گنابادی توسط اطلاعات سپاه، توصیه های هوشیاری برای مراسم چهلم جان باختگان آزادی ایران

نظرات