غافل‌گیری و پیشروی طالبان

جستجو

غافل‌گیری و پیشروی طالبان

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

قادر حبیب، مدیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نگاهی کرده به چرایی پیشروی سریع طالبان در خاک افغانستان.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31350858.html