غیبت مردم می‌تواند در صورت تغییر رژیم به یک دیکتاتوری نظامی بیانجامد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/5243587.html

نظرات