غیر‌‌‌فعال شدن ۲۰۰ حساب کاربری فیسبوک به ظن جاسوسی برای حکومت ایران

جستجو

غیر‌‌‌فعال شدن ۲۰۰ حساب کاربری فیسبوک به ظن جاسوسی برای حکومت ایران

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...


Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31362748.html