فاجعه‌ای به نام پلاستیک در پایتخت هند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india/5162747.html

نظرات