فرانسه : شاهزاده رضا پهلوی، با این اقدام سقوط خامنه ای را قطعی کرد

فرانسه : شاهزاده رضا پهلوی، با این اقدام سقوط خامنه ای را قطعی کرد به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

فرانسه : شاهزاده رضا پهلوی، با این اقدام سقوط خامنه ای را قطعی کرد

منبع: کیهان لندن با تصرف و تلخیص
متن: نوشته روشنک آسترکی

#شاهزاده_رضا_پهلوی #زن_زندگی_آزادی #خامنه_ای
#ایران
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCdzx4555tCT_oaqqW1hN_8g/join

© Copyright Notification: This video is originally produced by IranTV on youtube (youtube.com/IranTV) and all rights are preserved for us. using our contents without permission results in our legal claim.

"شاهزاده رضا پهلوی، مبارزه با رژیم خامنه ای را ادامه می‌دهد"
"شاهزاده رضا پهلوی، برای رسیدن به دموکراسی در ایران با رژیم خامنه ای مبارزه می‌کند"
"شاهزاده رضا پهلوی، در راه رسیدن به آزادی و عدالت در ایران با رژیم خامنه ای مبارزه می‌کند"
"شاهزاده رضا پهلوی، تلاش برای شکست دادن رژیم خامنه ای و حفظ حقوق شهروندان ایرانی را ادامه می‌دهد"

مطالب مرتبط