فرصت‌طلبی قارچ سیاه

جستجو

فرصت‌طلبی قارچ سیاه

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

حسن نایب‌هاشم، نگاهی کرده به گسترش همه‌گیری کرونا در ایران و پیدایش برخی بیماری‌های عفونی دیگر همچون قارچ سیاه.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31437285.html