فرمان پرزیدنت ترامپ برای تمدید «وضعیت اضطراری ملی» درباره لبنان درباره تهدید ایران چه گفت

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فرمان پرزیدنت ترامپ برای تمدید «وضعیت اضطراری ملی» درباره لبنان درباره تهدید ایران چه گفت

نظرات