فریادهای خانم فاطمه ملکی درباره وضعیت وخیم آقای محمد نوری‌ زاد در زندان اوین – ۱۳ اسفند ۹۹

جستجو

فریادهای خانم فاطمه ملکی درباره وضعیت وخیم آقای محمد نوری‌ زاد در زندان اوین – ۱۳ اسفند ۹۹

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فریادهای خانم فاطمه ملکی
در باره وضعیت وخیم آقای محمد نوری‌زاد
در زندان اوین
( ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ )

خطاب به حاکمان مستبد:

🔸خجالت بکشید.
🔸شرم کنید.
🔸حیا کنید.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments