فشار برای مذاکره

جستجو

فشار برای مذاکره

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

علی افشاری تحلیل‌گر و فعال سیاسی نگاهی کرده به طرح تشکیل ناتوی خلیج فارس از سوی اسرائیل و همسویی سیاست‌های اسرائیل و آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31443817.html