فوری آمریکا دستور توقیف ابرنفتکش ایرانی راصادر کرد/نیک‌بین:مجلس مقدس و توهین به نمایندگان ضدنظام است

جستجو

فوری آمریکا دستور توقیف ابرنفتکش ایرانی راصادر کرد/نیک‌بین:مجلس مقدس و توهین به نمایندگان ضدنظام است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری آمریکا دستور توقیف ابرنفتکش ایرانی راصادر کرد/نیک‌بین:مجلس مقدس و توهین به نمایندگان ضدنظام است

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments