فوری اسرائیل لحظاتی پیش یک ماهواره را برای انجام عملیات بیشتر در ایران در مدار قرار داد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

برای خبرهای مهم و فوری ایران و دنیا کانال ما را سابسکرایب کنید
فوری اسرائیل لحظاتی پیش یک ماهواره را برای انجام عملیات بیشتر در ایران در مدار قرار داد

نظرات