فوری افشای دروغ روحانی در وقف دماوند/دیوان عالی کشور تکلیف پرونده جنجالی را مشخص کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

فوری افشای دروغ روحانی در وقف دماوند/دیوان عالی کشور تکلیف پرونده جنجالی را مشخص کرد

نظرات