فوری تحرکات مشکوک آمریکادر خاورمیانه، استقرار بی ۵۲ برای مقابله باایران/کمک بادمجونی مسئولین به مردم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری تحرکات مشکوک آمریکادر خاورمیانه، استقرار بی ۵۲ برای مقابله باایران/کمک بادمجونی مسئولین به مردم
https://youtu.be/MhEeQjekmWI

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments