فوری حمله سنگین به مواضع ایران بدستور مستقیم بایدن/بلومبرگ:آمریکا‌در‌حال‌یارکشی‌بر‌علیه‌ایران‌است!

جستجو

فوری حمله سنگین به مواضع ایران بدستور مستقیم بایدن/بلومبرگ:آمریکا‌در‌حال‌یارکشی‌بر‌علیه‌ایران‌است!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری حمله سنگین به مواضع ایران بدستور مستقیم بایدن/بلومبرگ:آمریکا‌در‌حال‌یارکشی‌بر‌علیه‌ایران‌است!

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments