فوری شرق الاوسط؛هدف قرارگیری فرمانده ایرانی با پهپاد؛اسراییل؛منتظرموشکهای ایرانیم اماانهاترسو هستند!

جستجو

فوری شرق الاوسط؛هدف قرارگیری فرمانده ایرانی با پهپاد؛اسراییل؛منتظرموشکهای ایرانیم اماانهاترسو هستند!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری شرق الاوسط؛هدف قرارگیری فرمانده ایرانی با پهپاد؛اسراییل؛منتظرموشکهای ایرانیم اماانهاترسو هستند!

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments