فوری عربستان مدعی شلیک به قایق های ایرانی شد همزمان با حضور ناوگان قایق های ایران در سومالی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری عربستان مدعی شلیک به قایق های ایرانی شد همزمان با حضور ناوگان قایق های ایران در سومالی

نظرات