فوری واکنش ترامپ به حادثه پدراتمی ایران؛ناوهواپیمابرامریکاعازم خلیج فارس شد/واکنش تندمقام های ایرانی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری واکنش ترامپ به حادثه پدراتمی ایران؛ناوهواپیمابرامریکاعازم خلیج فارس شد/واکنش تندمقام های ایرانی

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments