فیلمهای دردناک بیرون کردن مردم از خانه‌هایشان در کرمان و صلب مالکیت ازخانه‌هایشان توسط نیروی انتظامی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

روز سه‌شنه نیروی انتظامی با داشتن حکم اخراج مردم از خانه‌هایی که ده سال پیش از سازمانهای دولتی خریده بودند وارد عمل شد و ساکنان بی پناه کاری به جز گریه و زاری از دستشان بر نمی آمد.
مامورین به ساکنان خانه ها گفتند که خانه ها را باید پس بدهند و همان پولی که چند سال پیش برای خرید آن داده‌اند را دریافت کنند.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات