فیلمی که نشان می‌دهد مقامات از ابتدا در جریان شلیک سپاه بودند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (2 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ukrain-airplane-crash/5241331.html

نظرات