فیلم تجمع اعتراضی ساکنان سوزای قشم نسبت به فروش سواحل منطقه آزاد این جزیره

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جمعی از ساکنان شهر سوزای قشم، روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۹۹، در اعتراض به فروش سواحل این محدوده با ایجاد زنجیره انسانی، در اعتراض به اقدام سازمان منطقه آزاد قشم، دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان خواهان حذف قرارداد فروش سواحل این منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد شدند و در جریان این تجمع اعتراضی شعارهایی از جمله: «سواحل حق مسلم ماست»، «ساحل فروختنی نیست» و «فروش ساحل خیانت است به مردم» سر دادند.
#تجمع اعتراضی
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات