فیلم تجمع و دست از کار کشیدن رانندگان تاکسی در ساری در اعتراض به محدودیت حمل مسافر- چهارشنبه ۸ مرداد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#ساری#رانندگان_تاکسی
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات