فیلم دردناک سخنان زهرا دختر شیرین زبان آذری که با آرزوهایش زیر آوار زلزله دفن شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

زهرا با شیرینی تمام گفت: «معلم نداریم، درس نمی‌تونیم بخونیم.» این دخترک خوش‌زبان آذربایجانی و دوستش در زلزله جانشان را از دست دادند تا آرزوهایشان را برای داشتن یک مدرسه و ساختن آینده با خود در زیر خروارها خاک دفن کنند.
http://irankargar.com/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1/

نظرات