فیلم راهپیمایی و تظاهرات کارگران هفت تپه در شهر شوش روز چهل و پنجم اعتصاب – ۸ مرداد ۹۹

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#هفت_تپه #راهپیمایی
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات