فیلم زورگویی ماموران شهرداری کرج برای جمع کردن بساط یک خانم دستفروش و مقابله شجاعانه وی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که صحنه زورگیری ماموران سد معبر شهرداری کرج را به نمایش گذاشته است که قصد برهم زدن بساط یک خانم دست‌فروش فقیر را دارند.
این فیلم ایستادگی شجاعانه این خانم دست‌فروش در مقابل ماموران سد معبر شهرداری کرج در چهار راه طالقانی شهر کرج را به نمایش گذاشته است که به هیچ قیمت حاضر نیست، محل کسب و کار دست‌فروشی خود را ترک کند.
در این فیلم یک خانم جوان رهگذر که صحنه را مشاهده می‌ کند در دفاع از خانم دست‌فروش وارد می شود و تلاش می کند ماموران را از جمع کردن وسائل کسب روزی این خانم محروم باز دارد که ماموران انتظامی به آن خانم تذکر می‌دهند.
صدای اعتراض این زن دست‌فروش که حاضر به ترک محل کسب خود نیست باعث جلب توجه رهگذران شده است که با تجمع در اطراف وی اظهار همدردی می‌کنند.
درحالیکه مردم اطراف نسبت به این عمل ماموران اعتراض می‌کنند ماموران تلاش می کنند که آنها را پراکنده کنند.
#دستفروشان #سرکوب #فقر
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments