فیلم و تصویر از اعدام و قطع عضو ثبت نشود

جستجو

فیلم و تصویر از اعدام و قطع عضو ثبت نشود

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا با حسین قاضیان، جامعه‌شناس، پیرامون طرح مجلس برای ممنوعیت تصویر‌برداری از اعدام و قطع عضو، منع اطلاع‌رسانی یا ثبت نشدن خشونت!؟
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31293124.html