قالیباف رئیس مجلس: با آقای خامنه ای گفتم اوضاع کشور خیلی خیطه

قالیباف رئیس مجلس: با آقای خامنه ای گفتم اوضاع کشور خیلی خیطه به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

قالیباف رئیس مجلس: با آقای خامنه ای گفتم اوضاع کشور خیلی خیطه

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCdzx4555tCT_oaqqW1hN_8g/join
محمد باقر قالیبفا در مصاخبه اب بلا خبرگذاری انتخاب از دیدارش با علی خامنه ای و شرایز کشور گفته است. او در مصاحبه که بسبار خبرساز شده است از ملاقاتش با علی خامنه ای که در آن گلپایگانی و حقانیان هم حظور داشته اند می گوئید و از ابراهیم رئیسی شکایت می کند و می گوید که دز این ملاقات به حضرت آقا گفتم که خدا مرا ببخشد، من اگر در مورد آقای رئیسی حزفی می زنم از روی مفاضد شخصی نیست و در مورد جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور صحبت می کنم. من با ید به عرضتان برسانم که اوضاع کشور بسیار بهم ریخته و یه قول عوام خسلسی اوضاع حیطه!
قالیباف می گوید ادبیاتی که به کار بردم موجب خنده حضرتا آقتای خامنه ای شد و یخ مجلس شکست و راحت تر اوضاع کشور را بحث کردیم.

© Copyright Notification: This video is originally produced by IranTV on youtube (youtube.com/IranTV) and all rights are preserved for us. using our contents without permission results in our legal claim.