لحظه سوگند کامالا هریس، نخستین زن به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا

جستجو

لحظه سوگند کامالا هریس، نخستین زن به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

لحظه سوگند کامالا هریس، نخستین زن به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments