لعنت بر هرچی آخونده! فیلم سخنان خانمی خشمگینی که‌ از شدت گرانی بجای مرغ برای شام، پای مرغ خریده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این فیلم که روز ۹ مرداد توسط یک خانم خانه‌دار گرفته شده، وی که در حال پاک کردن پای مرغ برای شام است می‌گوید: « امروز ۹ مرداد ۹۹ است. رفتیم مرغ بگیریم آنقدر گران بود که نتوانستیم و مجبور شدیم که به جای آن پای مرغ را با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان بگیریم. لعنت بر هرچی آخونده، روحانی خجالت بکش ببین مردم را به چه روزی انداخته‌ای. مرغ و بوقلمون و شکار مال شما، پای مرغ مال ما! لعنت به شماها!».
متن کامل خبر در لینک:‌ https://bit.ly/30eNJxT
#پای_مرغ
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات