ماجرای تلخ آزار دختران توسط پدر شیطان صفت و پلید در ورامین+عکس

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

زنی ساده دل با مراجعه به بهزیستی پیشوا در ورامین از یکی از کارکنان بهزیستی خواست تا قرصی به او بدهند تا شوهر پلیدش دیگر دخترانش را مورد تجاوز قرار ندهد. با اعترافات دختران این مرد شیطان صفت او دستگیر شده است و عنوان کرده که بی گناه می باشد. در ادامه جزئیات آزار دختران بی گناه توسط مرد افغان و برملاشدن راز تجاوز های پدر شیطان صفت را در نیک صالحی بخوانید

آزار دختران توسط پدر شیطان صفت

چندی قبل زنی پای در بهزیستی پیشوا ورامین گذاشت و از یکی از کارمندان خواست تا به او یک قرص بدهند تا شوهرش دست از سر بچه هایش بردارد. کارمند بهزیستی که در برابر این درخواست عجیب قرارگرفته بود، از زن افغان  درباره انگیزه‌ اش پرسید.

این زن ادعا کرد که شوهر ۵۴ ساله‌اش به ۳ دخترم تجاوز کرده و دیگر نمی توانم سکوت کنم
و می خواهم کاری کنم تا شوهرم دست از سر دخترانم که کوچکترین آنها ۱۵ ساله است، بردارد.

همین ادعا کافی بود تا این پرونده سیاه در دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل و در گام نخست دختر ۱۵ ساله مرد افغان هدف تحقیق قرار گرفت.

دختر ۱۵ ساله در اعترافاتش گفت: یک روز در خانه خواب بودم که پدرم با در دست داشتن چاقو
به بالای سرم آمد و با تهدید مرا هدف تجاوز قرار داد.

دستگیری پدر پلید به جرم آزار دختران جوانش

در ادامه داماد این خانواده نیز عنوان کرد که بعد از ازدواج با همسرم، او با گریه راز پنهانی را فاش کرد و گفت که پدرش او را بارها هدف نیت شیطانی‌اش قرار داده است.

بدین ترتیب مرد افغان با شکایت دختر ۱۵ ساله اش و سکوت ۲ دختر دیگر و با دستور مقام قضایی
دستگیر شد و ابتدا خود را در ماجرای تجاوز به دخترانش بی گناه دانست.

آزار دختران

دستگیری پدر متجاوز

بنابراین گزارش، در حالیکه مرد افغان به اتهام تجاوز به ۳ دخترش دستگیر شده، به دستور قاضی شعبه
۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران برای تایید سلامت روحی و روانی‌ اش در اختیار کارشناسان پزشکی
قانونی قرار گرفته است.

رکنا

نظرات