مادر پیر و بیمار بهفر لاله زاری چشم انتظار پسرش! زندانی سیاسی بهفر لاله زاری را آزاد کنید

جستجو

مادر پیر و بیمار بهفر لاله زاری چشم انتظار پسرش! زندانی سیاسی بهفر لاله زاری را آزاد کنید

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

https://www.youtube.com/watch?v=hXuJoHmyZbg

#بهفرلاله_زاری زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با ناراحتى قلبى ، بيمارى اسم ، وسردردهاى شديد مواجه ميباشد. مسئولين زندان اما توجهى به حقوق اوليه زندانيها ندارند وآنها را از مرخصى درمانى محروم ميكنند. این زندانی سیاسی حدود پنج ماه هست که به دلایل نامعلوم حق اعزام به بیمارستان جهت معالجه و ویزیت توسط پزشک را ندارد و مسئولين از اعزام او به بیمارستان خودداری ميكنند.
وی مهر ماه ۱۳۹۶ خود را به دادسرای فرهنگ و رسانه جهت اجرای حکم معرفی کرده است. بهفر لاله زارى به خاطر نوشتن مقاله اى تحليلى وحقوقى به جرم توهين به مقدسات در زندان اوين محبوس ميباشد. اين زندانى سياسى تحت فشارهاى روحى در زندان دربند هشت بند عمومى در كنار زندانيان عادى نگهدارى ميشود.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments