مار کشتند چون از اعتراضمان وحشت داشتند؛ صدای ما باشید! به یاد جان باختگان اعتراضات آبان – کلیپ

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ما را کشتند چون حقمان را می‌خواستیم، ما هم فرزند کسی بودیم، ما برای آزادی جان باختیم، ما را کشتند چون علیه ظلم ایستادیم، ما را کشتند چون علیه فقر و محرومیت اعتراض کردیم. ما را کشتند چون از
اعتراض ما وحشت داشتند، ما را کشتند اما صدای ما را خاموش نکردند، صدای ما باشید.
#اعتراضات_آبان
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments