ماسک به لباس احرام حجاج اضافه شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

زائران کم شمار مراسم حج امسال پس از مُحرِم شدن در شهر مکه، روز پنجشنبه مراسم نماز و نیایش خود را پیش از عزیمت به عرفات به جا آوردند.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/30/imited-numbers-pilgrims-perform-largest-pillar-hajj

#Nocomment

نظرات