مالباختگان بورس در مقابل وزارت اقتصاد خواستار استعفای وزیر شدند؛ عدالت کجایی؟

جستجو

مالباختگان بورس در مقابل وزارت اقتصاد خواستار استعفای وزیر شدند؛ عدالت کجایی؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مالباختگان بورس در مقابل وزارت اقتصاد خواستار استعفای وزیر شدند؛ عدالت کجایی؟

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments