مالباختگان موسسه کاسپین بار دیگر مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5123338.html

نظرات