ما همه گرسنه هستیم! تجمع اعتراضی و سخنان دردمندانه کارگران شهرداری بوشهر – فیلم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات